علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟

سلامت نیوز: مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به افزایش قیمت لبنیات گفت: افزایش قیمت تمام شده این محصولات به دلیل افزایش نرخ و گران شدن پاکت های بسته بندی وارداتی بوده است. به گزارش سلامت نیوز، مسعود احمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بحث افزایش قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: متولی قیمت گذاری و همچنین نظارت بر قیمت لبنیات، سازمان صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه این سازمان کار قیمت گذاری را انجام می دهد. وی با اشاره به دلایل افزایش قیمت لبنیات در بازار افزود: بخش زیادی از هزینه های شرکت های لبنیاتی مربوط به پاکت های بسته بندی وارداتی است و در این زمینه با توجه به افزایش قیمت این پاکت های بسته بندی، شاهد افزایش قیمت لبنیات در بازار هستیم. مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: با توجه به این که نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کرده و قیمت پاکت های بسته بندی وارداتی نیز گران شده اند، شاهد افزایش قیمت لبنیات در بازار هستیم زیرا این مساله بر روی قیمت تمام شده کالا اثرگذار است. احمدی با اشاره به بحث عدم فروش شیر دامداران به کارخانه های لبنی و اثرگذاری آن بر بحث افزایش قیمت ها ادامه داد: این مساله خیلی اثرگذار نیست زیرا اولا این که دامداران نمی توانند خیلی شیر را نگهداری کنند و باید هرچه سریع تر آن را به فروش برسانند تا متضرر نشوند. وی افزود: همچنین حتی اگر دامداران شیر را به شرکت های لبنیاتی ندهند، هیچ دلیلی وجود ندارد که به دلیل کاهش شیر، آن کارخانه قیمت محصولات خود را افزایش دهد. در این زمینه عرضه کم شیر اثر چندانی بر افزایش قیمت لبنیات ندارد و مساله اصلی بحث افزایش قیمت پاکت های بسته بندی است.