کارتون/ این هم نتیجه نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان!

سلامت نیوز: موضوع اجباری شدن نصب دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان و دریافت مالیات از آنها، سوژه انتشار کارتونی از شیدا سردشتی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.