عواصف

...جمعیتی که مثل آهن محکم می‌باشند و بادهای عواصف آن‌ها را نمی‌لغزاند و از حرب و جنگ ملول نمی‌شوند و بر خدا توکل می‌کنند

عواصف

...جمعیتی که مثل آهن محکم می‌باشند و بادهای عواصف آن‌ها را نمی‌لغزاند و از حرب و جنگ ملول نمی‌شوند و بر خدا توکل می‌کنند

عواصف
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کروبی» ثبت شده است

۱۷
تیر
۹۲
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز                                    خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

بسم الله

تا کمی قبل، تصویری که از شیخ در ذهن(سیاسی) بنده شکل می‌گرفت، تصویری از شیخ اصلاحات بود که بسی موجب مشعوف شدن و نقش بستن لبخندی بر صورت می‌شد.

شیخ اصلاحات، شیخ(!) مهدی کروبی.... !!! (تکبیر)

یاد شهرام جزایری، یاد تراول 50هزارتومانی، اجازه‌های فوق ویژه از امام(ره)، رقابت با آراء باطله، رنگ سفید و ... می‌افتادیم !

از کرامات شیخ ما اینست
شیره را خورد و گفت شیرین است
از کرامات شیخ ما چه عجب
پنجه را باز کرد و گفت یه وجب
از کرامات شیخ ما چه عجب
برف را دید گفت می بارد


حال باید نگرش را عوض کنیم و یاد رنگ بنفش، کلید، تدبیر و امید، حقوقدان بی سرهنگ و ... در ذهنمان مرور شود.
(بیشتر نمی‌نویسم که نگید تخریب کرد. تا اینجا هم انتقادی بود)


و چه محجوب مانده معنای لغت "شیخ":

  • آنکه سالمندی و پیری بر او ظاهر گردد و یا عبارتست از سن چهل یا پنجاه یا پنجاه ویک تا پایان عمر، یا تا سن هشتاد، و یا آنکه دوران شباب او بپایان رسیده باشد.
  • شیخ الانبیاء؛ پیر انبیاء. لقب نوح نبی است
  • مرد بزرگوار، مرشد، عالم، رئیس طایفهپـــ . نـــ: دنیای سیاست معنای لغات را عوض می‌کند

دنیای سیاست، رنگ انسان‌ها را عوض می‌کند

قدرت، انسان‌ها را عوض می‌کند...

  • مهدی رمضانی